Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

onesmile
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viaRozaa Rozaa
onesmile
3697 1bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
onesmile
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaRozaa Rozaa
onesmile
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaRozaa Rozaa

May 09 2017

onesmile
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
onesmile
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaaalison34 aalison34
onesmile
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
onesmile
2236 521b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa

May 08 2017

onesmile
— Muszę się pani do czegoś przyznać. Otóż wydaje mi się, że nadeszła pora, w której powinna pani pomyśleć o swojej przyszłości — oświadczył niczym niezrażony Kalodont.
— Myślę o niej dość często — rzekła Marta — i ze zmiennym powodzeniem.
— "Zły", L. Tyrmand
Reposted fromciarka ciarka viaczoo czoo
onesmile
3371 4103 500
onesmile
4570 abd2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaecrivain ecrivain
onesmile
2931 65f1 500
onesmile
- Po kim masz takie piękne oczy? - Po przepłakanych nocach.
onesmile
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazupson zupson
onesmile
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viazupson zupson
onesmile
1114 2f6e 500
Reposted frommisanthrope misanthrope viabadblood badblood
onesmile
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou vialaj laj
onesmile
Play fullscreen
statkiem wolno płynę z tobą w morzu łez
fota nas usypia, fale budzą sens

ja tylko ciebie chcę, ciebie chcę.. ;)

May 04 2017

onesmile
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl