Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

onesmile
Czy Ty tez masz wrazenie, ze nasza milosc skonczyla sie zbyt szybko? 
Reposted fromStrawberryTea StrawberryTea

October 17 2017

onesmile
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
onesmile
Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.
— Stephen King
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaRozaa Rozaa
onesmile
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
onesmile
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaRozaa Rozaa
onesmile
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
onesmile
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRozaa Rozaa

October 12 2017

onesmile
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaRozaa Rozaa
onesmile
5085 c66e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRozaa Rozaa

October 10 2017

onesmile
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic vianergo nergo
onesmile
3458 e12c
Reposted fromsilentshout silentshout viarawruapart rawruapart
onesmile

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaszydera szydera
onesmile
6020 196a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustfeel justfeel
Całowałbym Cię bez końca.
— Nie mam nic przeciwko.
(via dziurywniebie)
Reposted fromdivi divi viamadadream madadream
onesmile
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viamadadream madadream
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamadadream madadream
onesmile
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamadadream madadream
Traktuj ją tak, jakbyś dopiero miał ją zdobyć, a nigdy jej nie stracisz.
— (via viribus–unitis)
Reposted fromdivi divi viamadadream madadream
onesmile
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viamadadream madadream
onesmile
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl