Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

8726 47c3 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds vialaj laj
onesmile
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaj laj
onesmile
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka vialaj laj

April 27 2018

onesmile
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viaRozaa Rozaa
onesmile
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa
onesmile
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viaRozaa Rozaa

April 13 2018

onesmile
Play fullscreen
mogliśmy razem iść przez piekło, razem przez czyściec razem przez każdy raj, więc powiedz mi co we mnie pękło, że chciałem inne, że chciałem znów być sam
Reposted bypsycha psycha

April 12 2018

onesmile
8336 941d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialaj laj
onesmile
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaRozaa Rozaa
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaRozaa Rozaa
onesmile
6443 ded6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRozaa Rozaa
onesmile
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

April 03 2018

onesmile
1137 059d
Reposted fromorchis orchis vialaj laj
onesmile
6443 ded6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRozaa Rozaa
onesmile
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viaRozaa Rozaa
onesmile
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viaRozaa Rozaa
onesmile
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan

March 11 2018

onesmile
Play fullscreen
i widziałem dużo więcej w głowie, 
nakręciłem sobie film o tobie wiesz
Reposted bySkydelan Skydelan
onesmile
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRozaa Rozaa
6373 f738
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl